تولید کنندگان بزرگ محصولات نگهداری چرم و کفش در کنار انواع واکس ها، اسپری خوشبو کننده و ضد بو را نیز در سبد محصولات خود جای داده اند.