نوعی از واکس کفش که پس از استفاده نیاز به براق کردن با برس و یا پارچه دارد را، واکس سنتی می گوییم. واکس کفش سنتی اولین نوع واکس کفش است که علاوه بر درخشندگی، تغذیه، محافظت و پوشش ساییدگی های چرم را بر عهده دارد.