اسپری می تواند واکس را به صورت یکنواخت و به راحتی در سطح گسترده ای از چرم پخش کند. واکس اسپری برای چرم های جیر و نبوک و اشبالت که به دلیل داشتن پرز نمی توان برای آنها از واکس های معمولی استفاده کرد، کاربرد زیادی دارد. همچنین برای البسه چرم و کیف که سطح بزرگتری دارند، استفاده از اسپری چرم توصیه می شود.